Workshop

Strategievorming en Рimplementatie zijn thema’s die door meerdere betrokkenen in de organisatie dienen te worden gedragen. Wanneer de vereiste kennis en vaardigheden daartoe ontbreken kan een gerichte opleiding en training uitkomst brengen.

JPDW verzorgt cursussen waarin de deelnemers kennismaken maken met de verschillende onderdelen van het strategisch managementproces, toegespitst op het specifieke karakter van middelgrote organisaties. Bovendien richt de cursus zich op de ontwikkeling van een aantal concrete aanknopingspunten waarmee de deelnemers in hun eigen organisatie mee aan de slag kunnen.


Vanzelfsprekend is het ook mogelijk in-house workshops te organiseren, waarbij de opbouw op de specifieke situatie en wensen van de organisatie wordt afgestemd.