Procesinnovatie

Elke onderneming moet werken aan verbetering en vernieuwing van haar producten en processen. Waar de product innovatie meestal via concrete en tastbare doelstellingen kan worden vormgegeven is de minstens even noodzakelijke procesvernieuwing een veel moeilijker te doorgronden opgave. Bovendien speelt bijna altijd het dilemma van de vernieuwingsnoodzaak op de lange termijn en de urgentie van het korte termijn resultaat.

De invalshoek voor de benadering van deze thematiek richt zich op het vinden van een goede balans tussen de vernieuwde- en de bestaande processen . Deze is voor iedere onderneming uniek en hangt zeer sterk samen met de dynamiek en de complexiteit van de omgeving en de strategische richting van de onderneming.

JPDW beschikt over langdurige praktijkervaring met deze thematiek. Met de strategische basisrichting als uitgangspunt worden de hoofdprocessen in de onderneming benoemd waarna van daaruit wordt ingezoomd op de deelprocessen. Richtlijn daarbij is het goede te behouden en waar noodzakelijk daadwerkelijk de vernieuwing van de organisatorische processen ter hand te nemen. Bijna altijd is het noodzakelijk een aantal ingrijpend keuzes te maken, alvorens de vernieuwde en aangepaste processen in de praktijk vorm te kunnen geven.

JPDW ondersteunt u graag in dit uitdagende proces.