Order management

Iedere middelgrote industriële onderneming heeft te maken met het klassieke spanningsveld tussen productie en verkoop. De mensen in de productie vinden dat verkoop te snel en te makkelijk aan de wensen van de klanten toegeeft, terwijl de verkopers claimen dat productie te traag en te behoudend is. Wanneer dit spanningsveld te groot is kan dit de marktpositie van het bedrijf aanzienlijk beschadigen. Verkeerde offertes, te late leveringen en klachten van klanten vormen in sommige gevallen een bijna permanente – en zeer dure- bron van frustratie.

JPDW beschikt over vergaande ervaring met het ontwikkelen van methoden waarmee dit dilemma op effectieve wijze kan worden gemanaged. Kernpunt daarbij is dat enerzijds de werkwijze en de kostenstructuur van productie voor iedereen duidelijk is en dat anderzijds de behoeftestructuur van de klanten helder gecommuniceerd wordt. Op basis hiervan kunnen vervolgens richtlijnen voor het verkoopproces – van offerteaanvraag tot uitlevering van de order- worden ontwikkeld, waarin zowel productie als verkoop hun eigen – maar afgestemde! – verantwoordelijkheid hebben.

JPDW biedt graag ondersteuning bij het verbeteren van dit proces. Afhankelijk van de situatie in Uw bedrijf kan dit variëren van een eerste quick scan tot een gerichte en bredere aanpak van deze thematiek.