Opleiding en Coaching

De rol van een leidinggevende verandert in hoog tempo. Van directief naar ondersteunend. Van vanzelfsprekend ontzag naar te verdienen gezag. Van afstandelijk naar bereikbaar. En intussen wel richting geven en eindverantwoordelijkheid dragen. Juist ook in middelgrote organisaties is het invullen van deze wijzigende rol niet eenvoudig.

Het kan in bepaalde situaties voor het management zinvol zijn de vereiste vaardigheden hiertoe aan te scherpen via specifieke opleidingen of een coaching traject. De ervaring en achtergrond van JPDW bieden hiervoor een solide basis.