Crisis management

Wanneer uw onderneming in zwaar weer komt en de toekomst onzeker lijkt dienen vaak niet alledaagse maatregelen genomen te worden. Kostenbesparingen, reorganiseren, cash-flow optimalisatie, sluiting bedrijfsonderdelen, en in het uiterste geval zelfs een doorstart of een faillissement. Of wellicht is een traject van fusie- en acquisitie de eventuele oplossingsrichting. Bijna zonder uitzondering pijnlijke en ingrijpende processen welke in deze situatie doorslaggevend zijn voor de toekomst van uw onderneming.

Het hoofd koel houden en de juiste keuzes maken, vaak onder hoge druk. JPDW beschikt over diepgaande ervaring met het managen van dit soort processen. Een snelle en heldere analyse van de situatie van de onderneming vormt de basis voor het vinden van oplossingen middels doortastend en constructief overleg met de belanghebbende partijen (personeel, vakbonden, aandeelhouders, banken, klanten, toeleveranciers, etc.).

JPDW kan u helpen wanneer uw onderneming zich in deze kritische situatie bevindt. De manier waarop deze ondersteuning wordt vormgegeven is zeer sterk afhankelijk van de specifieke situatie op dat moment. Het begin is heel pragmatische: een vrijblijvend en oriƫnterend gesprek.