De partner voor directies en besturen van middelgrote organisaties

Voor wie

U bent directeur of bestuurder van een middelgrote organisatie. U wilt uw organisatie sneller en slagvaardiger maken om meer kansen te grijpen en bedreigingen voor te zijn. U twijfelt echter over de juiste aanpak of er ontbreekt tijd en capaciteit om het een en ander op gang te brengen. JPDW wil u daarbij graag helpen.

JPDW beschikt over ruime ervaring en expertise omtrent dit soort vraagstukken en wil u graag terzijde staan. Deze ondersteuning kan variëren van een snel eerste advies tot een langdurigere coaching rol. 

 

Voorbeeld situaties

U wilt uw strategie tegen het licht houden, maar worstelt met de juiste aanpak.

U wilt uw beleid doorvertalen naar de werkvloer, maar stuit op veel weerstand.

U wilt bedrijfsprocessen veranderen, maar het gaat te langzaam.

U heeft tijdgebrek waardoor beleidszaken niet snel genoeg van  de grond komen.

Uw onderneming dreigt in zwaar weer te komen, maar  u heeft weinig of geen ervaring met crisismanagement.

U heeft een tijdelijke behoefte aan ervaren extra management capaciteit, maar u kunt op korte termijn niet de juiste persoon vinden.

Strategie

U wilt uzelf en de mensen in het  het bedrijf meer duidelijkheid verschaffen over de richting op de langere termijn.  Andere producten?  Andere klanten? Betere service? Lagere kosten?  Modernere installaties? Internationaliseren?

Procesinnovatie

Elke onderneming  moet werken aan verbetering en vernieuwing van haar producten en processen.

Supply chain management

Elke industriële onderneming heeft te maken met een keten van activiteiten  waarbij de binnenkomende materialen worden omgezet in een gereed en afgeleverd product.

Crisis management

Wanneer Uw onderneming in zwaar weer komt en de toekomst onzeker lijkt  dienen vaak niet alledaagse maatregelen genomen te worden.

Interim management

U heeft tijdelijk  en op korte termijn behoefte aan management expertise en capaciteit.

JPDW MANAGEMENT CONSULTANCY